Recepcija

Računalniški program Recepcija je namenjen podjetjem in posameznikom, ki dajejo v najem svoje nočitvene kapacitete

V skladu z zakonodajo je potrebno vse nočitve prijaviti na AJPES. Program s podatki, ki jih uporabnik vnese, izdela ustrezen XML dokument, ki ga z digitalnim potrdilom podpiše in odda preko spletnega portala eTurizem.

Glavni moduli v programu:

Rezervacije
Na osnovi grafičnega prikaza rezervacij in zasedenosti lahko hitro ugotovimo, kdaj in kje so razpoložljive kapacitete.

Prijava
Za potrebe vaše evidence in poročanja vpišete:

 • osebne podatke gosta
 • čas prihoda in predviden čas odhoda
 • soba v kateri bo bival
 • vrsto turistične takse
 • morebitno prehrano

Ključne podatke za poročanje lahko kasneje tudi spreminjate. V tem primeru program sam izdela "storno" vknjižbo za pošiljanje na eTurizem.

V času bivanja lahko evidentirate dogodke, ki jih je potrebno upoštevati pri končnem obračunu (in izdelavi računa) ob odjavi gosta:

 • dodatne storitve vezane na sobo (parkirišče, dodatna hrana in pijača, mini bar...)
 • odjava hrane
 • dodatne storitve...

Odjava
Program prikaže storitve, ki so vezane na gosta in sobo. Po potrebi seznam dopolnimo in gosta odjavimo. Odjava se v tem trenutku izvede zgolj v naših evidencah. Z naslednjim dnevnim poročanjem pa se prenese še v eTurizem.

Izpisi in obdelave
Na voljo je več izpisov in obdelav in seveda tudi dnevno in mesečno poročanje v sistem eTurizem.

Brezplačno

BREZPLAČNO

 • inštalacija
 • uvajanje
 • telefonska pomoč 30 dni po nakupu
Naturalis d.o.o.
Ljubljanska cesta 12f
1236 Trzin
T: 01 564-10-71
M: 041-747-064
E: info@naturalis.si
AAA Boniteta odličnosti
Računalniške rešitve po meri