Potni nalogi

Ali vam banalna, zamudna in mukotrpna administrativna opravila in evidence vzamejo preveč časa? Prišel je čas, da to prepustite strokovnjaku. Priskrbite si program, ki vam bo podaril kakšno uro več prostega časa.

Nič več zamudnega preračunavanja kilometrin! Koliko je kilometrov od enega do drugega kraja? Si želite poenostaviti poslovanje, se bolj posvetiti vašemu delu, spremljanje zakonskih sprememb pa prepustiti drugim? Rešitev: program, ki vam bo stal ob strani.

Bi radi v trenutku ugotovili stanje in porabo dopusta ali kdo od zaposlenih ima največ bolniških? Rešitev: program, ki vam to omogoča.

Kaj menijo o programu uporabniki:

Potni nalogi, ki jih največ uporabljam, delujejo brez težav že kar nekaj let. Zame je pomembno, da imam program, ki izpolnjuje moje in zakonske zahteve, ter da hitro dobim različne izpise. Enostavno in hitro knjiženje ter funkcija za kopiranje službenih poti pa skrajšajo moje delo na minimum.

Mivšek Silva, Mivšek Rajko s.p.

Evidenca službenih poti
Program podpira dve vrsti potnih nalogov (PN). Prvi so samostojni, drugi pa zbirni. V evidenco zbirnih spadajo tiste službene poti (SP), ki imajo v ozadju samo stroške iz naslova kilometrine, cestnine in parkirnine. Ostale SP, ki vsebujejo tudi reprezentanco, dnevnice, nočitve in razne druge stroške, spadajo v samostojne PN. S programom vodite SP doma in v tujini; pripadajoči stroški so lahko v poljubnih valutah - vsi zneski se na podlagi tečajne liste avtomatično pretvorijo v evre; tečajna lista se avtomatično naloži iz interneta.

Za zbirne PN je značilno, da jih največkrat vodite za obdobje enega meseca in so zato na (obrazcu) izpisu navedene poti tega meseca (seveda brez poti, za katere se smatra, da spadajo med samostojne PN).

Za samostojne PN imate dva dokumenta: Nalog za službeno pot in Obračun stroškov za službeno pot. Vsaka SP se izpiše na svoj obrazec.

Med knjiženjem v evidenco program sam izračuna čas odsotnosti in število prevoženih kilometrov na podlagi stanja števca ob odhodu/vrnitvi iz SP.

Kopiranje službenih poti
Večkrat se SP ponavljajo, zato vam bo ta operacija precej pohitrila delo. Poiščite SP, ki jo želite kopirati. Poženite operacijo; program vas vpraša, kakšen datum bo imela nova SP. Potrdite vnos in program bo v sekundi sam sestavil in shranil enako SP (vključno s stroški in dodatki).

Šifrant relacij
Določene SP se ponavljajo. Zato je najbolje, da si jih vnaprej šifrirate. S tem boste pohitrili vnos, pa še razdalje za določeno relacijo bodo zmeraj enake. Na željo uporabnika program tudi sam doda službeno pot v šifrant, če relacije še ni v šifrantu.

Načini izračuna zneska kilometrine
Nastavite si poljubno mnogo formul (pravil) za izračun zneska kilometrine. Izračun lahko temelji na kronološki tabeli sprememb cene goriva; lahko pa je cena litra goriva stalno enaka (npr. 0,37 evra).

Prevozna sredstva
Ta šifrant vam olajša in pohitri delo. Na vsakem nalogu za SP mora biti navedeno, s katerim prevoznim sredstvom je zaposleni opravil SP. Zaradi hitrejšega in bolj natančnega vnosa podatkov odprete šifrant vseh prevoznih sredstev. Če boste v polje 'Registracija' vpisali registrsko številko prevoznega sredstva, se vam bo le-ta avtomatsko prepisala v nalog za službeno pot.

Evidenca odsotnosti
Prvenstveno je namenjena evidenci dopustov in bolniških dni. Vendar lahko v programu sami določite poljubno mnogo različnih tipov odsotnosti oziroma dogodkov. Nekaj tipov je že določenih, ostale si lahko sami določite. Pri knjiženju odsotnosti lahko uporabite tudi evidenco delovnih dni, ki ste si jo za tekoče leto nastavili. Na ta način vam bo program sam predlagal število delovnih dni za vsako odsotnost. Kot za ostale module, je tudi tukaj na razpolago kar nekaj različnih izpisov: kartica dopustov, kartica dogodkov, časovna vrsta. Tako lahko v trenutku dobite stanje in porabo dopusta, kdo od zaposlenih ima največ bolniških...

Plačilni nalogi
Modul omogoča evidenco, izpis in izvoz plačilnih nalogov v programe za elektronski plačilni promet.

Vse podatke za plačnika in prejemnika vam program sam vpiše v ustrezna polja. V veliko pomoč je tudi kopiranje celotne vsebine naloga.

Naturalis d.o.o.
Ljubljanska cesta 12f
1236 Trzin
T: 01 564-10-71
M: 041-747-064
E: info@naturalis.si
AAA Boniteta odličnosti
Računalniške rešitve po meri