Saldakonti in glavna knjiga

Program je namenjen podjetjem z lastnim ali zunanjim računovodstvom in računovodskim servisom.

Kaj menijo o programu uporabniki:

Pri prehodu iz enostavnega na dvostavno knjigovodstvo sem, kljub začetni bojazni, delo in program osvojila v relativno kratkem času. Kot največjo odliko programa bi izpostavila njegovo funkcionalnost, možnost različnih izpisov in preglednost. Čestitke programerju!

Kržič Milena, Žganjekuha Kržič s.p.

Meni osebno se program zdi enostaven in lahko razumljiv, tako da ga lahko uporablja že nekdo, ki ni ravno vešč v računalništvu. Zaradi enkratnega vnosa podatkov nam je odpadlo ogromno ročnih dodatnih evidenc. Program deluje brez dodatne pomoči in posegov programerja, zato lahko trdim, da ko je enkrat inštaliran, deluje brezhibno.

Pavlin Alenka, Kovinarska Vrhnika d.o.o.

Glavni moduli v programu:

Saldakonti
Saldakonti kupcev in dobaviteljev so lahko devizni ali evrski. Program sam preračuna devizni znesek v evre na podlagi tečajne liste, ki se iz interneta avtomatsko uvozi. Poseben modul namenjen knjiženju plačil vam omogoča hiter vnos le-teh, saj vam bo program na podlagi vpisane 'veze', sam predlagal vse ostale potrebne podatke. Računi in plačila se med knjiženjem sami zapirajo, lahko pa uporabite tudi ročno zapiranje. V veliko pomoč je možnost avtomatske izdelave/knjiženja stotinskih izravnav in tečajnih razlik. Hkrati se knjiži v saldakonte in glavno knjigo - enkraten vnos podatkov. Pripravljenih je tudi veliko različnih izpisov: dnevniki, odprte/zaprte/zapadle postavke, kartice, IOP, opomini, rekapitulacije, predvideni/dejanski prilivi ali odlivi... Program omogoča uvoz temeljnic iz ostalih programov (fakture, osebni dohodki, osnovna sredstva...), seveda pa ima tudi ostale značilnosti programov.

Glavna knjiga
V primeru deviznih saldakontov, se podatki za glavno knjigo sami preračunavajo v evre. Ker sta glavna knjiga in saldakonti združeni, ni potrebno v glavno knjigo ponovno vnašati podatkov za saldakonte. V program je vgrajeno posebno orodje za izdelavo poljubnih pregledov uspešnosti (bilanca stanja, uspeha...), seveda pa so na voljo tudi vsi klasični izpisi za potrebe glavne knjige (kontne kartice, bilance... po razredih, stroškovnih mestih, tipih knjiženja). Ob koncu leta vam bo v pomoč avtomatsko zapiranje razredov 4 in 7. Vknjižbe so ločene glede na bilančno leto, zato lahko pričnete s knjiženjem za novo leto, še preden ste zaključili preteklo leto.

Izračun obresti
Avtomatsko lahko izračunate obresti za prepozno plačana plačila, vse natisnete in pošljete kupcu. Določite lahko poljubno mnogo tabel obrestnih mer (zamudne obresti, zamudne +x%, za določenega partnerja...). Če želite, lahko izračunane obresti tudi avtomatsko poknjižite.

Naturalis d.o.o.
Ljubljanska cesta 12f
1236 Trzin
T: 01 564-10-71
M: 041-747-064
E: info@naturalis.si
AAA Boniteta odličnosti
Računalniške rešitve po meri