Evidenca prejetih in izdanih računov

Program je namenjen evidenci prejetih in izdanih računov. Omogoča avtomatsko knjiženje v program Saldakonti in glavna knjiga ter izdela knjigo prejetih/izdanih računov. Poišče možnosti in pripravi predlog za medsebojni pobot. Za prejete račune izdela plačilne naloge in XML datoteko za bančne programe.

Kaj je v programu in kaj nudi:

 • evidenca prejetih/izdanih računov z vsemi potrebnimi podatki za DDV, saldakonte in glavno knjigo
 • poljubno število knjig prejetih/izdanih računov
 • avtomatsko knjiženje računov in proti kontov v program Saldakonti in glavna knjiga
 • avtomatska izdelava plačilnih nalogov, XML datoteke za bančne programe in možnost izpisa nalogov
 • možnost delnih plačil; izdelave zbirnih plačilnih nalogov; plačevanje z akcepti, kompenzacijami, cesijami
 • možnost rezervacije plačil; izdelave plačil 'vnaprej'
 • avtomatsko knjiženje plačil v program Saldakonti z avtomatskim zapiranjem
 • avtomatsko iskanje vknjižb za medsebojni pobot in avtomatska izdelava predloga
 • izdelava XML datoteke za ePobot
 • izpisi: razni dnevniki,... Izpis plačilnih nalogov na tiskalnik, Sumarno stanje računov in predvideni odlivi, Analitični izpisi stanja računov, Knjige prejetih/izdanih računov z evidenco DDV-ja, sumarni izpisi za DDV po stopnjah

Odlikujejo ga:

 • hitrost vnosa podatkov (zaklepanje in nastavljanje vsebine polj na želeno vrednost)
 • povezanost s programom Saldakonti in glavna knjiga (enkratni vnos podatkov)
 • veliko možnosti pri pripravi / izdelavi / popravljanju plačil
 • veliko zelo dodelanih izpisov
Naturalis d.o.o.
Ljubljanska cesta 12f
1236 Trzin
T: 01 564-10-71
M: 041-747-064
E: info@naturalis.si
AAA Boniteta odličnosti
Računalniške rešitve po meri