Osnovna sredstva

Urejena in ažurna evidenca osnovnih sredstev - si tega želite in ne veste, kako bi to dosegli? Ali vam vsakoletna inventura povzroča skrbi, ker je zamudna, rezultati pa prikazujejo samo približno stanje? Če ste odgovorili z DA, potem je čas, da posodobite poslovanje. Kako? Tako, da kupite program, ki vam omogoča zgledno evidenco, ter nato osnovna sredstva označite z nalepkami črtne kode. S pomočjo čitalca črtne kode in spodaj opisanega programa, pa boste inventuro opravili v vsaj pol krajšem času kot sicer.

Glavni moduli v programu:

Register osnovnih sredstev
Vemo, da je ažurno vzdrževanje registra 'nujno zlo', zato smo izdelavi tega modula posvetili veliko časa. S programom na zelo hiter način vodite in na enem mestu vidite celoten življenjski ciklus (nabava, aktiviranje, spremembe, amortizacija in ukinitev) osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Vse spremembe (nahajališče, stroškovno mesto, nabavna in odpisana vrednost...), se avtomatsko beležijo na kartico, kjer je vidna celotna zgodovina sprememb.

Obdelave
Program omogoča mesečne in letne obračune amortizacije. Obračuni so ponovljivi, lahko pa pobrišete že izračunane in jih ponovno izvedete. Rezultati obračunov se lahko s temeljnico avtomatsko prenesejo v program glavna knjiga. Del programa je tudi modul za izračun planirane amortizacije za naslednje mesece ali leta. Na voljo je kar nekaj oblik in vrst izpisov. Za vse je značilno, da jim lahko določite veliko filtrov in različnih načinov prikaza. V ozadju se zmeraj avtomatsko pripravijo datoteke, ki jih lahko uvozite v Excel za nadaljne obdelave.

Letna inventura
Za potrebe inventure si lahko izpišete nekaj oblik inventurnega lista. Temu sledi izpeljava inventure. Lahko jo izvedete kot ročno kljukanje in rezultate vnesete v program za kasnejše obdelave. Če imate osnovna sredstva označena s črtno kodo, pa boste uporabili čitalec črtne kode in inventuro v zelo kratkem času tudi zaključili. Dobljeni podatki bodo natančni, pa še avtomatsko jih prenesete iz čitalca v program. Po vseh obdelavah in izpisih poročil pa rezultate inventure avtomatsko prenesete v register osnovnih sredstev.

Naturalis d.o.o.
Ljubljanska cesta 12f
1236 Trzin
T: 01 564-10-71
M: 041-747-064
E: info@naturalis.si
AAA Boniteta odličnosti
Računalniške rešitve po meri