Kadrovska evidenca

Podatki o zaposlenih so v elektronski obliki shranjeni na enem mestu in ne v raznih kartotekah. Njihovo vzdrževanje je hitro in enostavno, dostop do njih zaščiten. Evidenca na celovit in pregleden način spremlja zaposlene. S pomočjo hitre izdelave analiz, grafov, izpisov, nalepk in odločb bi tako moralo ostati še kaj časa za druga opravila...
Ali je pri vas tako? Če ni, potem bi morali kaj ukreniti...

Kaj menijo o programu uporabniki:

Dokler smo imeli star program je bilo vse v "razsulu", sedaj pa imamo vse podatke na enem mestu. Program nudi precej različnih obdelav in izpisov, zato z malo porabljenega časa opravim vse potrebno in mi ostane več časa za druge stvari.

Andreja Lešnjak, Kovinarska Vrhnika d.o.o.

Glavni moduli v programu:

Osebni karton
V osebnem kartonu vodite dva tipa podatkov za zaposlene. Prvi tip so fiksni osnovni podatki (ti so enaki za vsa podjetja) in drugi poljubno nastavljivi podatki iz šifrantov. V osnovnih podatkih so zajeti vsi osebni podatki, podatki o trenutni zaposlitvi in pokojninskih dobah, delovnem mestu, osebni oceni in uspešnosti. Podatkom lahko 'pripnete' sliko zaposlenega. Z nastavljivimi podatki (šifranti) pa gradite popolnoma poljubne evidence. Odprtih je lahko poljubno število šifrantov, ki so prilagojeni potrebam podjetja. Na primer v nekem podjetju želijo spremljati poleg ostalega še: stopnjo izobrazbe, vrsto šole, znanje jezikov, opravljeni izpiti iz varstva pri delu, zdravniški pregledi, članstvo v sindikatih, strokovne usposobljenosti in izpiti, številko čevljev in oblačil (za delovno obleko)...

Zgodovina zaposlitve
Za vsakega delavca vodite kronološki potek zaposlitve v podjetju. Vodijo vse spremembe in nastopi (porodniška, vojska...). Vsi izračuni in obdelave dopuščajo možnost zaposlitve za delovni čas, ki je krajši kot 8 ur. Delovna doba se avtomatsko izračuna - po principu "30 dni = 1 mesec". Za poljube izračune in preverjanja je vgrajen poseben "kalkulator" za izračun delovne dobe med dvema datumoma.

Program je lahko povezan z ostalimi našimi programi: Honorarji (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, poslovodenje, sejnine...), Osebni dohodki, Registracija delovnega časa.

Naturalis d.o.o.
Ljubljanska cesta 12f
1236 Trzin
T: 01 564-10-71
M: 041-747-064
E: info@naturalis.si
AAA Boniteta odličnosti
Računalniške rešitve po meri