Enostavno knjigovodstvo

Program je namenjen računovodskim servisom in manjšim storitvenim podjetjem.

Glavni moduli v programu:

Potni nalogi
omogočajo evidenco službenih poti. Na podlagi njih se izdelata dve vrsti potnih nalogov: samostojni (za eno službeno pot) in zbirni (več službenih poti na enem nalogu). Za hitrejše in natančnejše delo sta na razpolago šifrant relacij in šifrant prevoznih sredstev. Znesek kilometrine se avtomatsko izračuna na podlagi evidence cen goriva. Prenos potnih nalogov v 'Knjigo prihodkov in odhodkov' je (lahko) avtomatičen.

Plačilni nalogi
izdelava poljubnih plačilnih nalogov; izpis le-teh na tiskalnik ali avtomatski prenos v programe za elektronski plačilni promet.

Knjige prejetih in izdanih računov
odprtih imate lahko poljubno število knjig prejetih/izdanih računov. Program odlikuje enkraten vnos podatkov. Z enim vnosom računa se vam v ozadju vodita knjiga prejetih/izdanih računov in evidenca DDV-ja; prenos v 'Knjigo prihodkov in odhodkov' je (lahko) avtomatičen. Z vodenjem evidence plačil dobaviteljem/kupcem imate možnost pregleda in izpisa odprtih/zaprtih postavk - saldakonti kupcev in dobaviteljev.

Fakturiranje
program je zasnovan popolnoma odprto, saj lahko izdelate poljubno mnogo različnih tipov izdanih dokumentov (ponudbe, predračuni, računi, dobropisi, bremepisi, storni...). Vsak tip dokumenta ima (lahko) drugačen izgled z vašim barvnim logom. V šifrantu imate poljubno mnogo storitev ali izdelkov. Izpisujete lahko na vse tipe tiskalnikov (laser, iglični...) in papirja (prednatisnjen, neskončni, prazen A4...). Knjiženje v knjigo izdanih računov ni potrebno, ker knjiga nastaja avtomatsko; prav tako je prenos v knjigo prihodkov in odhodkov avtomatski.

Knjiga prihodkov in odhodkov
ta evidenca nastaja v veliki meri avtomatsko (prejeti in izdani računi ter potni nalogi se poknjižijo avtomatsko). Poknjižiti morate samo mesečne prispevke in amortizacijo. Za vse odhodke se vodijo informacije, ki so potrebne za spremljanje in izpis denarnih tokov. Vknjižbe, ki se ponavljajo, lahko preprosto in hitro podvojite (prekopirate) iz prejšnjih obdobij.

Evidenca osnovnih sredstev
Modul omogoča vnos, izračun in potrebne izpise za evidenco osnovnih sredstev. Izračunano amortizacijo lahko pobrišete in ponovno izračunate. Avtomatsko lahko izdelate in izpišete oba potrebna obrazca: Popisni list in Obračun amortizacije.

Plačilni nalogi
Modul omogoča evidenco, izpis in izvoz plačilnih nalogov. Obrazce lahko izpisujete na iglični ali laserski tiskalnik. Podatke iz evidence lahko avtomatsko izvažate (prenašate) v programe za elektronski plačilni promet. Vse podatke za plačnika in prejemnika vam program sam vpiše v ustrezna polja. V veliko pomoč je tudi kopiranje celotne vsebine naloga.

Naturalis d.o.o.
Ljubljanska cesta 12f
1236 Trzin
T: 01 564-10-71
M: 041-747-064
E: info@naturalis.si
AAA Boniteta odličnosti
Računalniške rešitve po meri